Language:
Domů Začínáme s Laboklinem Odběr vzorků Přeprava vzorků Ceníky pro chovatele Genetické choroby Délka / barva srsti Identita / Původ Určení pohlaví u ptáků Žádanky kontakt Spolupracující organizace
Začínáme s Laboklinem

1. Registrace nového klienta

Pokud s Laboklinem začínáte, je nutné provést Vaší registraci. Tu lze provést vyplněním registračních údajů na laboratorní žádance, kterou zašlete s Vaším prvním vzorkem. Mezi registrační údaje patří jméno a adresa veterinární kliniky, jméno lékaře, Váš email a způsob zasílání výsledků vyšetření. Kolonky pro tyto údaje najdete na první straně každé laboratorní žádanky nahoře. Další možností registrace je kontaktovat naše servisní oddělení: czech@laboklin.com.

 

2. Přeprava vzorků

Kromě klasického zasílání vzorků českou poštou, kde hradí náklady s přepravou plně odesílatel, nabízí LABOKLIN cenově výhodnou kurýrní službu na území České republiky pomocí TNT Express.

Všechny vzorky jsou doručovány na adresu Laboklinu do Německa a vzorky se začínají vyšetřovat v centrální laboratoři v Německu následující den ráno.

 

3. Balení / Označení vzorků

Vzorky musí být zabaleny do schválených a hermeticky uzavíratelných obalů, aby nedocházelo k poškození a kontaminaci jiných zásilek. LABOKLIN Vám poskytne tyto obaly zcela zdarma.
Obaly není nutné při použití přepravy TNT Express popisovat, k identifikaci odesílatele i příjemce slouží vyplněné přepravní listy.
Pro označení vzorků používejte čárové kódy, které od nás zdarma dostanete po registraci Vaší praxe. Ke každému pacientovi tak přísluší odpovídající čárový kód kliniky s individuálním čárovým kódem pacienta. Nalepte čárový kód na žádanku a na každý zaslaný vzorek. Díky tomu jsou Vaše vzorky řádně označené a není nutné žádné další popisování.

 

4. Zasílání výsledků

Je možné si zvolit i kombinaci zasílání výsledků, např. e-mailem a faxem.
Zasílání výsledků je možné:

- faxem
- poštou
- e-mailem jako text či HTML-email

 

5. Telefonické konzultace a poradenství

LABOKLIN je pro Vás dostupný na tel.: 730 105 024 nebo e-mailu: czech@laboklin.com

Pondělí až pátek:  8.00h - 17.00h
Sobota:                    9.00h - 13.00h

 

6. Dodatečná vyšetření

Zasílané vzorky ponecháváme uskladněné po dobu deseti pracovních dní. Během této doby můžete přiobjednávat dodatečná vyšetření, která stanovíme z uskladněného materiálu. Pomůže nám, pokud nám pro dodatečné vyšetření dodáte číslo čárového kódu či číslo laboratorního vyšetření.

 

7. Vyúčtování

Vyúčtování probíhá formou měsíční faktury zaslané emailem a písemně poštou. Při fakturaci na veterinárního lékaře posíláme přehled měsíčního vyúčtování. Za úhradu faktury je zodpovědný vždy veterinární lékař.
Úhrada se provádí na český bankovní účet: 2107407627/2700 HVB Bank.
Pokud požadujete fakturaci na majitele zvířete, zakroužkujte to prosím na naší žádance. V těchto případech vyžadujeme podpis majitele zvířete jako souhlas s fakturací na jeho jméno.

Odběr vzorků nahoru


Přeprava vzorků nahoru